PREROMANTISMUS; city a emoce tečou proudem

Pokusím se vám teď pomocí bodů, stručně vysvětlit, o co jde a představit vám hlavní myšlenky a představitele tohoto (nejen) literárního směru.
 srdíčko vedle dívky
Začíná se rozvíjet v druhé polovině 18. století. Důraz se klade především na city a emoce. Autoři často využívají epistolární formu především ve formě dopisů a deníků. V dílech se také objevují motivy přírody, intimností, vztahů, lásky, pocitů a vnitřních emocí. Celý preromantismus je inspirován lidovou tvorbou, díky čemuž je možné zmapování duše národa, což se týká především sbírání a napodobování písní a balad.
 
FRANCIE
J. J. Rousseau – francouzský spisovatel a filosof, který kritizoval moderní společnost
> zastával tezi návratu k přirozenosti – člověk je ušlechtilý divoch (přirozeností člověka je být dobrý a kazí ho pouze společnost, kterou se obklopuje)
Emil čili o výchově – pedagogický román bez děje, postaven na fiktivní postavě, kterou autor v průběhu příběhu „vychovává“, konflikt člověka a přírody, doporučuje knihu Robinson Crusoe; převažuje úvahový postup s mnoha řečnickými otázkami; viditelné jsou jasné myšlenky a konkrétní příklady, autor chce u čtenáře vypěstovat empatii pomocí literatury, k čemuž slouží spoluprožívání s literární postavou
P. Choderlos de Laclos– vojenský důstojník, který reflektoval sociální vrstvy, mapuje lidské strategie a prosazuje libertinismus = volnomyšlenkářství
Nebezpečné známosti – jedná se o korespondenci mezi lidmi z různých sociálních vrstev (proutník Valmont x Danceny, mladá Cecilie, zlá markýza de Merteuil, Touriel), román má sloužit především k morálnímu ponaučení 
 srdce z provázku
NĚMECKO
myšlenka nazvaná Sturm und Drang (= bouře a vzdor) prosazována hnutím mladých a radikálních autorů
J. W. Goethe– psal deníky, jeho poezie je inspirovaná lidovou tvorbou – tragické lyrickoepické balady, magie
Werthera – kniha o utrpení a sebevraždě (v Německu se bohužel stala nechvalně proslulou inspirací pro mladé lidi propadající se v deprese)
Král duchů